Ούτε Ένα Σύννεφο Σήμερα

Transpose up

Ούτε Ένα Σύννεφο Σήμερα

Composer: Γιάννης και Χάρης Μιχαηλίδης
Artist: Δραμαμίνη
Year: 2021
Album: Ούτε Ένα Σύννεφο Σήμερα EP
Key (original): Em
Key (transposed): Em

Intro 1
Em 
|||| 
 
||||
 
Couple 1
 
Couple 2
 
Refrain 1
 
Intro 2
 
Couple 3
 
Couple 4
 
Refrain 2
 
Outro
 

Responsive Column Cards

Resize the browser window to see the effect.

Card 1

Some text

Card 2

Some text

Some text

Card 3

Some text

Some text

Card 4

Some text

Some text

More Info

Click on the “x” symbol to close the alert message.

× Info! If chords diagrams are not showing correctly, please refresh page.
× All Chords! Click here to see all chords.
× About! Click here to get help about reading and playing chords.
Share:

Leave a Reply

Dramamini Official Web Site. Designed by John Michailidis 2022