Παλιά Καλοκαίρια

Font
Transpose

Παλιά Καλοκαίρια

Composer: Γιάννης και Χάρης Μιχαηλίδης, Lyrics Γιάννης Μιχαηλίδης
Artist: Δραμαμίνη
Year: 2018
Album: Μαρς
Key (original): F#m
Key (transposed): F#m
Intro
F#m 
|||| 
 
 
D 
|||| 
 
 
A 
|||| 
 
 
E 
||||
 
Couple 1
 
Τα παλι
F#m 
ά τα καλοκαίρια
 
ήρθαν μέσα από τα βάθη
 
και τους  
D 
έρωτες μας φέραν
 
με το άνθος και το αγκάθι·
 
και με  
C#m 
το φιλί στο στόμα,
 
σ’ ένα αλλιώτικο ακρογιάλι
 
μας χα
Bm 
ρίσαν τη γαλήνη
 
σαν κοχύλι, σαν κοράλλι.  
C#m 
 
Couple 2
 
Ξάφνου  
F#m 
παίρνει το κοχύλι
 
για ν’ ακούσει τους ανέμους
 
και τη  
D 
θάλασσα ν’ ακούσει
 
κι όλους τους αγαπημένους.
 
Εγώ  
C#m 
κάνω προς τα πέρα
 
πως τα κύματα κοιτάω,
 
με μια αχ
Bm 
νή φωνή σβησμένη
 
ψιθυρίζει «Σ’ αγαπάω..»  
C#m 
 
Couple 3
 
Καθώς  
D 
άγρυπνος 
 
ξαπλώνεις
 
πάνω στ’ άγουρα τα στήθη,
 
σου διη
A 
γείται μες το αυτί σου
 
τη ζω
Amaj7 
ή σα παραμύθι
 
και την  
D 
παίρνει ξάφνου ο ύπνος
 
απα
Bm 
λά, πάνω που λέει
 
πως είναι ω
F#m 
ραίο το καλοκαίρι
 
κι είναι  
C#m 
τόσο ευτυχισμένη.  
F#m 
 
Intro
F#m 
|||| 
 
 
D 
|||| 
 
 
A 
|||| 
 
 
E 
||||
 
Couple 4
 
Μες τα  
F#m 
χέρια σου είμαι ωραίος
κι έχω γράψει τ’ όνομά μου
 
σ’ ένα γ
D 
ράμμα που πηγαίνει
στα χείλη του πελάγου.
 
Σ’ έχω δει  
C#m 
άραγε στ’ αλήθεια;
 
Σ’ έχω δει στα όνει
Bm 
ρά μου;  
C#m 
 
Couple 5
 
Ύπνο αιθ
D 
έριο 
 
κοιμάται
 
το σκυλί στα σκαλοπάτια.
 
Οι γο
A 
νείς μας είναι νέοι,
 
τα μα
Amaj7 
λλιά μπαίνουν στα μάτια
 
κι είναι  
D 
όμορφο το σπίτι
 
τα απο
Bm 
γεύματα όπως μπαίνει
 
το αε
F#m 
ράκι στο σαλόνι
 
και ο  
C#m 
ήλιος στα δωμάτια.
 
Couple 6
 
Χαιρε
D 
τώ τα καλοκαίρια
 
που σταθήκαμε για λίγο
 
στην πα
A 
λιά 
 
φωτογραφία
 
με χα
Amaj7 
μόγελα από ήλιο,
 
με το νε
D 
ανικό το σώμα
 
και το  
Bm 
βλέμμα με τ’ αστέρια.
 
Τα πα
F#m 
λιά τα καλοκαίρια
 
σα δι
C#m 
κά μας και σαν ξένα.  
F#m 
 
Bridge
F#m 
|||| 
 
 
D 
|||| 
 
 
A 
|||| 
 
 
E 
||||
D 
|||| 
 
 
A 
|||| 
 
 
F#m 
|||| 
 
 
E 
||||
 
Couple 7
 
Χαιρε
D 
τώ τα καλοκαίρια
 
που σταθήκαμε για λίγο
 
στην πα
A 
λιά 
 
φωτογραφία
 
με χα
Amaj7 
μόγελα από ήλιο,
 
με το νε
D 
ανικό το σώμα
 
και το  
Bm 
βλέμμα με τ’ αστέρια.
 
Τα πα
F#m 
λιά τα καλοκαίρια
 
σα δι
C#m 
κά μας και σαν ξένα.  
F#m 
 

Share:
Dramamini Official Web Site. Designed by John Michailidis